Fonds

ISIN Name Performance Volatilität Sharpe Ratio
1 LU2008182458 M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H +7,96 % +0,27 % 15,75
2 LU2008182292 M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H +7,98 % +0,27 % 15,74
3 LU2008182375 M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H +7,92 % +0,27 % 15,64
4 LU2008181484 M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP +7,76 % +0,27 % 14,96
5 LU2008181641 M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP +7,74 % +0,27 % 14,91
4647 LU2096458232 DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ICH +2,41 % +0,27 % -4,67
4648 LU2059790340 DWS Inv.ESG Floating Rate Notes RCH +2,38 % +0,27 % -4,85
4649 LU2011205866 DWS Inv.ESG Floating Rate Notes TFCH +2,37 % +0,27 % -4,89
4650 LU1968842200 Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating +2,06 % +0,30 % -5,41
4651 LU1968843273 Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating +2,03 % +0,30 % -5,55